Long Read: Optimaal op de beurs – Frank Jansen over het beursklimaat en onze bijdrage aan het Techshare-programma van Euronext

Een beursgang is geen geringe operatie. Met hulp van experts in het veld organiseert Euronext daarom een trainingsprogramma om ambitieuze (tech)ondernemers naar de beurs te begeleiden.

Dit artikel werd geschreven door CONSTANTEYN ROELOFS en verscheen eerder in M&A Magazine – hier gepubliceerd met toestemming van Mena.nl. Roelofs sprak voor dit artikel met René van Vlerken, head of listings van Euronext in Amsterdam, en onze strategy director Frank Jansen, over de optimale gang naar de beurs, en onze bijdrage aan het Techshare-programma van Euronext. 

Optimaal op de beurs

Onheilspellende woorden van columnist Peter de Waard in de Volkskrant van 27 augustus jongstleden: “Soms lijken beurzen op museums van financieel erfgoed. Vers bloed is er nauwelijks. Bedrijven zijn schuw geworden voor een publieke notering. Het is duur. Daarnaast is men daar een doelwit van aasgieren. […] Wie geld wil aantrekken
voor investeringen – en daar is de beurs voor bedoeld – heeft bij deze rentestanden een notering niet nodig. Een
private-equitybedrijf als eigenaar betekent een rustiger omgeving. Het is veel hipper om een unicorn te zijn – een
privaat bedrijf met een waarde van een miljard of meer – dan een beursfonds.”

Toevallig was M&A die week op bezoek bij Euronext en daar is van dit negatieve sentiment niets te merken.
Sterker nog, men is op Beursplein 5 bijzonder trots op spraakmakende Nederlandse technoteringen als Adyen,
Alfen,Takeaway en Prosus. Die listings smaken naar meer: Techshare, een Europabreed programma, maakt
ambitieuze techbedrijven wegwijs in de wereld van groeifinanciering, financiële markten en beursgangen.
Binnen Techshare worden C-suites van groeibriljanten gekoppeld aan ervaren IPO-professionals binnen finance,
legal en communications, om optimaal op de beurs te komen.

“Wij kijken naar bedrijven die binnen vier à vijf jaar klaar zijn voor een notering.” Aan het woord is René van Vlerken, head of listings van Euronext in Amsterdam. “We werken met name met ondernemers die zeer gesteld
zijn op de vrijheid om te ondernemen. Voor hen is een beursgang een aantrekkelijke optie. Er zijn grofweg drie
manieren voor een bedrijf om de realisatie en financiering van de groeiambities veilig te stellen. Op de beurs,
via private equity of door aansluiting te vinden bij een strategische partij. Bij een bank loop je al snel tegen een plafond aan en als je je bedrijf verkoopt aan private equity, geef je als ondernemer een deel van je vrijheid als
ondernemer op.”

CAMPUSSEN

Het programma is niet voor niets een internationaal programma: naast lokale workshops organiseert Euronext als onderdeel van Techshare een tweetal campussen op gerenommeerde business schools in Europa. Tijdens deze campussen ontmoeten alle deelnemers elkaar, en worden kennis en ervaringen met elkaar gedeeld.

“Elke beurs is anders en elk noteringsplatform binnen Euronext heeft specifieke kenmerken. Nederland is een sterk gekapitaliseerd land met een grote afhankelijkheid van buitenlandse kapitaalverschaffers. Hierdoor kom je in Nederland eigenlijk pas voor een notering in aanmerking als de bedrijfswaarde boven de 100 miljoen euro komt. Bedrijven met een lagere marktwaarde, krijgen bij buitenlandse beleggers nu eenmaal weinig aandacht vanwege de lage liquiditeit. En helaas zien we dat Nederlandse institutionele beleggers niet altijd bereid zijn om als anker te dienen voor kleinere Nederlandse (tech-)bedrijven. In Parijs is er zelfs al ruimte voor bedrijven vanaf 15 miljoen euro.” Ook sectorfocus speelt een rol: onlangs heeft Euronext de beurs van Oslo overgenomen, traditioneel sterk in olie, gas en maritiem. Zo zoekt Techshare de juiste beurs bij het specifieke bedrijf. “Daarnaast vinden ondernemers die met dezelfde vragen zitten, het heel belangrijk om collega’s te ontmoeten en van elkaar te leren.”

Zeker, de rol van de beurs verandert. De verandering gaat verder dan de vervanging van traders in felle hesjes door computerschermen: in plaats van alleen een handelsforum dat de notering verzorgt, beginnen beurzen ook steeds meer ondersteunend te werken: “Beurzen leveren steeds meer data en diensten aan genoteerde bedrijven.

Zo zie je dat de Londense beurs onlangs dataleverancier Refinitiv heeft overgenomen. Binnen Euronext zijn wij
continu bezig om onze dienstverleningen aan de genoteerde bedrijven te verbeteren. Ook moeten we bedrijven
voorbereiden op de dynamiek die fenomenen als highfrequency-trading veroorzaken.”

AANSTEKELIJK

Een van de mentoren van het programma is Frank Jansen, strategy director bij CFF Communications. “Het
programma biedt ons een kans om ons netwerk uit te breiden en meer te leren over deze snelgroeiende bedrijven en hun business-modellen. Je krijgt zo bovendien meer zicht op wat de C-suite van dit type bedrijven ook zelf vooral bezighoudt. Waar ze kansen zien, waar ze zich zorgen over maken. Dat is niet alleen inspirerend, de passie en energie zijn ook aanstekelijk. Als bureau kunnen we van die contacten veel leren en onze dienstverlening aanscherpen. Kennis van de markt, het bedrijf en het krachtenveld waarin ze opereren, zijn ‘key’ in ons vak wil je echt waarde kunnen toevoegen.”

“Daarnaast delen we natuurlijk in het programma ook zelf graag onze kennis en ervaring. We proberen daarbij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dilemma’s en behoeftes in de verschillende groeifases die deze bedrijven doorlopen. En natuurlijk nemen we ze ook mee in de wondere wereld van een beursgang. Hoe je zo’n proces aanvliegt, hoe je een passende mediastrategie daar omheen bouwt, hoe je je organisatie klaarstoomt en investorrelations inricht voor het beursgenoteerde leven.”

Dat CFF Communications aangesloten is bij het programma, is zeker geen toeval. Het bureau is de afgelopen jaren
bij veel beursgangen betrokken geweest en adviseert een groot aantal Nederlandse bedrijven op het gebied van corporate affairs en investor relations. Jansen vervolgt: “Ons vak is de laatste jaren een stuk dynamischer geworden.
De grotere diversiteit aan type beleggers die allemaal op zoek zijn naar rendement, de sterkere focus op ESG, de rol
van passieve investeerders, toegenomen aandeelhoudersactivisme en nieuwe regelgeving zoals MiFID II, maken het speelveld van beursgenoteerde bedrijven complexer.

Daarnaast verrijkt nieuwe technologie de toolbox van investor relations. Het zijn super interessante ontwikkelingen, waar je als beursgenoteerd bedrijf zeker je voordeel kunt doen, maar het vraagt wel wat meer specialistische kennis.”

FIJNSLIJPEN

Jansen wijst daarbij ook op de waarde van goede market intel. “Hoe kijken de aandeelhouders naar je bedrijf,
wat zijn de obstakels die ze zien, waar is draagvlak voor, waar zit weerstand? Allemaal waardevolle informatie voor het maken van betere strategische keuzes, of bijvoorbeeld het fijnslijpen van je equity story of je verslaglegging.”

Een eerder interview met Frank Jansen, strategy director van CFF Communications – toen we nog bekend stonden als Citigate First Financial. 

Maar niet alleen beleggers, ook andere stakeholders en belangenclubs kijken steeds kritischer naar bedrijven en of ze hun verantwoordelijkheid wel nemen. Naarmate een bedrijf groeit en succesvoller wordt, komt het steeds meer in de publieke spotlight en komen dit soort zaken op je pad. Dat vraag meer aandacht en dialoog. Jansen denkt dat het steeds lastiger wordt om bijvoorbeeld als CEO of CFO van een kleiner beursfonds corporate affairs en investor relations ‘er maar even bij te doen’. “Vroeger kon dat nog, maar nu sta je als bedrijf met beursaspiraties voor een keuze: of we doen het in house, nemen iemand aan met relevante expertise, tuigen er een team voor op, of we huren een extern specialist in.”

PASSIE

Jansen wil op voorhand twee dingen meegeven aan de CEO’s en CFO’s die aan Techshare deelnemen. “Denk al
voor de beursgang na over hoe je de financiële communicatie en investor-relations-rol inricht en alloceer ook
budget. Je wilt het liefst dat dit staat op het moment dat je op de gong slaat. Daarnaast wil ik ze laten zien dat investor relations niet alleen een noodzakelijk kwaad is, maar ook leuk. Je kunt veel halen uit die contacten met die
soms betweterige beleggers en analisten, mits je ervoor openstaat. Investor relations is bovendien veel storytelling
en wat is er uiteindelijk nou leuker dan vertellen over je bedrijf, je ambitie en je passie.”

Wat hem tijdens de diverse Techshare-edities is opgevallen, is de eigenzinnigheid van de deelnemers. “Je hebt tijdens zo’n programma toch andere gesprekken. Het zijn veelal ondernemers die gewend zijn om dingen niet zomaar aan te nemen. Ze challengen je vaker. Wat zeg maar altijd de norm was van hoe je bepaalde dingen deed en doet, hoeft voor hen helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn. Het houdt je als adviseur scherp. Partner zijn in
het Techshare-programma werkt in die zin verfrissend. Zo kom je ook zelf weer op allerlei nieuwe ideeën.”

 

Dit artikel werd geschreven door CONSTANTEYN ROELOFS en verscheen eerder in M&A Magazine – hier gepubliceerd met toestemming van Mena.nl.

Over ons

Sinds 1993 is CFF Communications uitgegroeid tot hét toonaangevende bureau voor financiële en corporate communicatie in Nederland. Een gedreven team van bijna 40 professionals verzorgt geïntegreerde campagnes, mediarelaties, crisiscommunicatie, investor relations, mediamonitoring, public affairs, contentcreatie en communicatieondersteuning.

Al jaren is CFF Communications hét bureau voor de communicatie van beursintroducties op Euronext Amsterdam. Voormalig Grayling Nederland biedt sinds 1996 haar diensten aan merken in branches als automotive, technology, retail en hospitality. Het team Brand Communications professionals staat bekend om haar duurzame relatie met enkele van de meest vooraanstaande internationale merken.

Back to blog